Počet záznamů: 1

Progress of Subsidence Depression monitored by GPS

 1. 1.
  0328615 - UGN-S 2010 RIV BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Doležalová, Hana - Kajzar, Vlastimil - Staš, Lubomír - Souček, Kamil
  Progress of Subsidence Depression monitored by GPS.
  [Vývoj poklesové kotliny monitorovaný pomocí GPS.]
  Conference Proceedings of the 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2009. Vol. 1. Sofia: SGEM, 2009, s. 811-814. ISBN 954918181-2.
  [International Multidisciplinary GeoConference SGEM 2009 /9./ - Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection. Albena (BG), 14.06.2009-20.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA105/07/1586
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: undermining * subsidence depression * GPS * tectonic faults
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Underground mining leads to creation of subsidence depression on the surface of the undermined territory. An observation network was built to be used for repeated surveying by GPS. From GPS data the surface subsidence was computed. The evaluation of the progress of the subsidence of surface points shows on an important influence of tectonic faults, earlier undermining and generally the geo-mechanical condition of the massif on the surface subsidence.

  Hlubinná těžba způsobuje na povrchu poddolovaného území vznik poklesových kotlin. Pro opakovaná zaměřování metodou GPS byla vybudována pozorovací stanice. Z dat GPS měření byl počítán pokles povrchu. Vyhodnocení vývoje poklesu povrchových bodů ukazuje na významný vliv tektonických poruch, dřívějšího poddolování a obecně geomechanického stavu horninového masívu na pokles povrchu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174895