Počet záznamů: 1

Strukturní databáze organických a organometalických sloučenin

 1. 1.
  0328603 - UMCH-V 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hašek, Jindřich
  Strukturní databáze organických a organometalických sloučenin.
  [Structure database of organic and organometalic compounds.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 16, 2a (2009), s. 69-70 ISSN 1211-5894.
  [Struktura - Colloquium of Czech and Slovak Crystallographic Association. Hluboká nad Vltavou, 22.06.2009-25.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA305/07/1073; GA AV ČR IAA500500701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: molecular structure * organic compounds * organometalics
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  Článek informuje o možnostech, které uživatelům poskytuje "Cambridgeská strukturní databáze organických a organometalických struktur" (CCD) experimentálně stanovených molekulárních struktur pomocí difrakčních metod. Dále je popsán poměrně obsáhlý software zahrnující vyhledávání a zpracování strukturních dat, analýzu mezimolekulárních interakcí, výpočet práškových difraktogramů, molekulární modelování založené na empirických potenciálech optimalizovaných na experimentální výsledky obsažené v CCD. Databáze se základním softwarem je dostupná všem nekomerčním uživatelům v ČR.

  The paper informs about "Cambridge structure database of organic and organometalic compounds" (CCD) experimentally determined molecular structures by diffraction methods. It includes comprehensive software involving the retrieval and evaluation of data, analysis of intermolecular interactions, calculation of power diffraction records, molecular modeling based on empirical potentials optimized for experimentally confirmed results deposited in the CCD. The database with the principle software is available to all non-commercial users in the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174887