Počet záznamů: 1

Charge-transfer processes at the interface between hydrophobic ionic liquid and water

 1. 1.
  0328602 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Samec, Zdeněk - Langmaier, Jan - Kakiuchi, T.
  Charge-transfer processes at the interface between hydrophobic ionic liquid and water.
  [Procesy přenosu náboje na rozhraní mezi hydrofobní iontovou kapalinou a vodou.]
  Pure and Applied Chemistry. Roč. 81, č. 8 (2009), s. 1473-1488 ISSN 0033-4545
  Grant CEP: GA MŠk ME08098; GA AV ČR IAA400400704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: ionic liquids * liquid-liquid interfaces * two-phase liquid systems * ion transfer
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.289, rok: 2009

  This article provides a brief review of theoretical and methodological concepts in the area of the charge-transfer processes at the interface between a hydrophobic ionic liquid (IL) and an electrolyte solution in water (W). Electrochemical methods of study of the W|IL interfaces are described, current experimental problems are indicated, and the most important experimental results are summarized. The relevance of electrochemistry at the W|IL interfaces to the extraction behavior of ILs is outlined.

  Článek je stručným přehledem teoretických a metodologických konceptů studia přenosu náboje přes rozhraní hydrofobní iontové kapaliny (IL) a vodného roztoku elektrolytu (W). Popisuje elektrochemické metody studia rozhraní W|IL, poukazuje na současné experimentální problémy, shrnuje nejdůležitější výsledky dosavadního výzkumu a nastiňuje souvislosti mezi elektrochemií na rozhraní W|IL a extrakčními vlastnostmi iontových kapalin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174886