Počet záznamů: 1

Functional relevance of aromatic residues in the first transmembrane domain of P2X receptors

 1. 1.
  0328588 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jindřichová, Marie - Vávra, Vojtěch - Obšil, Tomáš - Stojilkovic, S. S. - Zemková, Hana
  Functional relevance of aromatic residues in the first transmembrane domain of P2X receptors.
  [Funkční úloha aromatických reziduí v první transmembránové doméně P2X receptorů.]
  Journal of Neurochemistry. Roč. 109, č. 3 (2009), s. 923-934 ISSN 0022-3042
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA AV ČR(CZ) IAA5011408; GA AV ČR(CZ) IAA500110702; GA AV ČR(CZ) IAA500110910
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: purinergic receptors * gating * transmembrane domain
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.999, rok: 2009

  Purinergic P2X receptors, activated by extracellular ATP, play a role in pain sensation and immune response. We studied the structure of the first transmembrane domains of the P2X4 receptor, and functional role of conserved tyrosine and other aromatic amino acids in five subtypes of P2X family. We found that aromatic residues contribute to regulation of agonist binding at P2X1, P2X2, P2X3, P2X4 and P2X7 receptors, and play an important role in channel gating

  Purinergní P2X receptory, aktivované extracelulárním ATP, hrají důležitou úlohu v přenosu bolesti a v zánětlivých procesech. Studovali jsme sekundární strukturu první transmembránové domény P2X4 receptoru a funkci konzervovaného tyrosinu a ostatních aromatických reziduí u pěti podtypů P2X rodiny. Zjistili jsme, že aromatická rezidua ovliňují vazbu agonisty u P2X1, P2X2, P2X3, P2X4 a P2X7 receptorů a hrají důležitou úlohu při otevírání a zavírání iontového kanálu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174877