Počet záznamů: 1

Software for muscle fibre type classification and analysis

 1. 1.
  0328584 - FGU-C 2010 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Karen, Petr - Števanec, M. - Smerdu, V. - Cvetko, E. - Kubínová, Lucie - Eržen, I.
  Software for muscle fibre type classification and analysis.
  [Programy pro klasifikaci a analýzu typů svalových vláken.]
  European Journal of Histochemistry. Roč. 53, č. 2 (2009), s. 87-95 ISSN 1121-760X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk(CZ) MEB090910
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: muscle fiber types * myosin heavy chain isoforms * image processing
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  Impakt faktor: 0.886, rok: 2009

  Specialized computer programs for semiautomatic classification of muscle fibre types based on different staining of consecutive physical sections of muscle tissue is presented. An elastic registration algorithm is applied to warp the images to line-up corresponding control points determined by user. The mean luminance of the area outlined by the fibre contour is employed for the thresholds setting and the subsequent classification of the muscle fibre types. An instant visual feedback provides the user comprehensive information and the insight in the process of classification during the run of program. An exhaustive outline of the resulting classification in the form of MS Excel file is made available to the user. Described software is thoroughly tested on real-world data

  Jsou popsány specializované programy pro poloautomatickou klasifikaci typů svalových vláken na základě různého barvení následných fyzických řezů svalovou tkání. Pro výslednou úpravu obrazů se používá algoritmus elastické registrace, který využívá sady kontrolních bodů zadaných uživatelem. Průměrná densita plochy ohraničené obrysem svalového vlákna je použita pro nastavení prahu a následnou klasifikaci typu vlákna. Bezprostřední vizuální odezva poskytuje uživateli zevrubné informace a vhled do průběhu klasifikace při běhu programu. Podrobný přehled výsledků klasifikace je uživateli zpřístupněn ve formě Excelovské tabulky. Použití programů je zevrubně otestováno na reálných datech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174873