Počet záznamů: 1

Detection of NH Molecular Spectra In Expanding Thermal Plasma Jet

 1. 1.
  0328579 - UFP-V 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mašláni, Alan - Sember, Viktor
  Detection of NH Molecular Spectra In Expanding Thermal Plasma Jet.
  [Detekce spekter molekuly NH v expandujícím proudu termického plazmatu.]
  Proceedings of the19th International Symposium on Plasma Chemistry. Bochum: Ruhr-University Bochum, 2009 - (von Keudell, A.; Winter, J.; Böke, M.; Schulz-von der Gathen, V.), P2.2.13-P2.2.13. ISPC, 19. ISBN N.
  [International Symposium on Plasma Chemistry/19th./. Bochum (DE), 26.07.2009-31.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1084
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: thermal plasma jet * NH molecule * rotational temperature * vibrational temperature
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/185.pdf http://www.ispc-conference.org/ispcproc/papers/185.pdf

  Thermal plasma jet expanding into the low pressure chamber was studied by means of OES. Addition of small amount of nitrogen into the plasma gas allows observing spectrum of molecule NH. Rotational and vibrational temperatures from NH are compared with the temperature from OH molecule. Also map of calibrated intensity of NH from the jet is presented.

  Volný proud termického plazmatu expandující do nízkotlaké komory byl zkoumán použitím optické emisní spektroskopie. Přidání malého množství dusíku do plynu tvořícího plazma nám umožnilo pozorování spektra molekuly NH. Rotační a vibrační teploty z molekuly NH jsme porovnávali s teplotou z molekuly OH. Prezentujeme tady také dvourozměrné mapy kalibrované intenzity molekuly NH.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174868