Počet záznamů: 1

Two benchmark problems for testing accuracy a stability of finite element solution to wave propagation

 1. 1.
  0328576 - UT-L 2010 RIV GR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gabriel, Dušan - Plešek, Jiří - Kolman, Radek - Valeš, František - Ulbin, M.
  Two benchmark problems for testing accuracy a stability of finite element solution to wave propagation.
  [Testování přesnosti a stability numerického řešení transientní úlohy v metodě konečných prvků na dvou typových úlohách.]
  COMPDYN 2009. Atény: National Technical University of Athens, 2009 - (Papadrakakis, M.; Lagaros, N.; Fragiadakis, M.), s. 1-11. ISBN 978-960-254-682-6.
  [COMPDYN 2009. Rhodos (GR), 22.06.2009-24.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/07/1471; GA ČR GA101/09/1630; GA ČR GA101/06/0213; GA MŠk MEB090601
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: wave propagation * dispersion analysis * serendipity elements
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  The verification of comprehensive study of dispersion properties of two-dimensional bilinear and quadratic elements in transient elastodynamics was performed by two benchmark problems including the longitudinal impact of two cylinders and the longitudinal impact of two thick plates.

  Příspěvek byl zaměřen na ověření výsledků studie dispersních vlastností rovinných bilineárních a kvadratických prvků v elastodynamice na úlohách podélného rázu válců a dvou tlustých elastických desek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174866