Počet záznamů: 1

Early Chinese Christianity in the Tang Empire: On the Crossroads of Two Cultures

 1. 1.
  0328519 - OU-W 2010 RIV BE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Liščák, Vladimír
  Early Chinese Christianity in the Tang Empire: On the Crossroads of Two Cultures.
  [Rané čínské křesťanství za dynastie Tchang: na křižovatkách dvou kultur.]
  Art, Architecture and Religion Along the Silk Roads. Turnhout: Brepols Publishers, 2009 - (Parry, K.), s. 103-125. Silk Road Studies, XII. ISBN 978-2-503-52428-3.
  [Art, Architecture and Religion Along the Silk Roads. Macquarie University, Sydney (AU), 27.11.2004-28.11.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: Christianity * China * Tang Dynasty
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  The paper deals with the early Christianity in China since the beginning of the 7th century till the early 9th century.

  Příspěvek se zabývá raným křesťanstvím v Číně od počátku 7. do počátku 9. století.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174817