Počet záznamů: 1

Study of responsiveness of near-field terahertz imaging probes

 1. 1.
  0328516 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Berta, Milan - Kužel, Petr - Kadlec, Filip
  Study of responsiveness of near-field terahertz imaging probes.
  [Studie citlivosti čidel pro terahertzové zobrazování v blízkém poli.]
  Journal of Physics D-Applied Physics. Roč. 42, č. 15 (2009), 15550/1-15550/6 ISSN 0022-3727
  Grant CEP: GA MŠk LC512
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: microwave simulations * terahertz spectroscopy * near-field probe
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.083, rok: 2009

  We report on a study of the near-field sensitivity of a metal-dielectric near-field terahertz probe by time-domain terahertz spectroscopy. The obtained experimental data were analysed using principal component analysis. Principal components corresponding to the changes in the output terahertz pulse upon varying the probe–sample distance and reflecting the local anisotropy in a ferroelectric BaTiO3 crystal were extracted and identified. Simulations of the pulse propagation within a model of the probe revealed very similar independent components.

  Článek se zabývá studií citlivosti blízkého pole našich kovově-dielektrických čidel určených pro časově rozlišené terhertzové zobrazování v blízkém poli. Nashromážděná data byla zkoumána pomocí analýzy hlavních komponent a ve výsledcích byly identifikovány komponenty příslušející změnám výstupního terahertzového pulzu jako reakce na změnu vzájemné vzdálenosti čidla a vzorku, jakožto také komponenty příslušející místní anisotropii ferroelektrického krystalu BaTi03. Simulace šíření pulzu na modelu čidla odhalily velice podobné komponenty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174816