Počet záznamů: 1

SrTiO.sub.3./sub.:Cr nanocrystalline powders: size effects and optical properties

 1. 1.
  0328504 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Trepakov, Vladimír - Potůček, Zdeněk - Makarova, Marina - Dejneka, Alexandr - Sazama, Petr - Jastrabík, Lubomír - Bryknar, Z.
  SrTiO3:Cr nanocrystalline powders: size effects and optical properties.
  [Nanokrystalické prášky SrTiO3:Cr : rozměrový efekt a optické vlastnosti.]
  Journal of Physics-Condensed Matter. Roč. 21, č. 37 (2009), 375303/1-375303/5 ISSN 0953-8984
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1009; GA AV ČR KJB100100703; GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: SrTiO3:Cr nanocrystalline powders * size effects * optical properties
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.964, rok: 2009

  The crystal structure, optical absorption, and photoluminescence of chromium impurity centers were studied in nanocrystalline SrTiO3:Cr (0.1 mol%) powders with average particle size within the range 13–100 nm prepared by the Pechini-type polymeric sol–gel method.The optical absorption edge and the zero-phonon R-line (2E → 4A2) of luminescence of the octahedral Cr3+ centers shifted to higher energies with decreasing nanoparticle size.

  Byla studována krystalová struktura,optická absorpce a fotoluminiscence příměsových center chrómu v nanokrystalických prášcích SrTiO3:Cr (0.1 mol%) s průměrnou velikostí částic v rozsahu 13 - 100 nm připravovaných pomocí Pechiniho sol-gel metody z polymerního prekurzoru.Optická absorpční hrana a poloha bezfononové emisní R-linie (2E → 4A2) odpovídající oktaedrickým Cr3+ centrům se posouvají k vyšším energiím s poklesem velikosti nanočástic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174805