Počet záznamů: 1

Effect of particle size distribution on flow behavior of concentrated slurries

 1. 1.
  0328502 - UH-J 2010 RIV AU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vlasák, Pavel - Chára, Zdeněk
  Effect of particle size distribution on flow behavior of concentrated slurries.
  Proceedings of 6th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids: conference proceedings. Wollongong: Engineers Australia, 2009, s. 651-656. ISBN 978-0-85825-906-5.
  [International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids (CHoPS) /6./. Brisbane (AU), 03.08.2009-07.08.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200600503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: complex slurry * experimental investigation * concentration * slurry composition * pressure drop
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Flow behavior of concentrated slurry depends on particle size distribution, shape, density, and concentration. The slurry flow behavior can change from Newtonian to non-Newtonian depending on the concentration, slurry composition, and content of fine and especially colloidal particles, which evoke a complex rheological behavior of the slurry. The present paper deals with experimental investigation of the concentrated slurries. Slurries containing sand, stony dust, or clay conveyed in water were used as model suspensions. The understanding of complex slurry flow behavior makes it possible to optimize energy and water requirements and to improve quality, safety, economy, and reliability of transport and/or processing.

  Tokové chování koncentrovaných suspenzí je ovlivněno zrnitostním rozdělením, tvarem, hustotou a koncentrací unášených částic. Tokové chování se může měnit z newtonovského na nenewtonovské v závislosti na koncentraci, zrnitostním složení a zejména obsahu koloidních částic, které způsobují komplexní reologické chování suspenze. Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem koncentrovaných suspenzí složených z písku, kamenného prachu nebo jílu unášených ve vodě. Porozumění komplexnímu tokovému chování suspenzí umožňuje optimalizovat spotřebu energie a vody a zlepšit kvalitu, bezpečnost, hospodárnost a spolehlivost dopravy a/nebo zpracování těchto suspenzí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174803