Počet záznamů: 1

Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: Zkušenosti zavádění politik v zahraničí

 1. 1.
  0328497 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šaldová, Kateřina - Tupá, Barbora - Vohlídalová, Marta
  Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: Zkušenosti zavádění politik v zahraničí.
  [Sexual Harassment at Universities: The Experience of Policies Introduced Abroad.]
  Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 10, č. 1 (2009), s. 8-15 ISSN 1213-0028
  Grant CEP: GA MŠk 2E08057; GA MŠk OK08007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: sexual harassment * university * gender
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Problematika sexuálního obtěžování na vysokých školách patří k tématům, která světová (a zvláště pak anglosaská) sociologie „objevila“ zhruba v polovině 70. let. Od té doby byla realizována řada výzkumných šetření, pokusů o vypracování systému účinných nástrojů tomuto jevu zabraňujících. Výsledkem je, že v současné době má většina vysokých škol a univerzit v anglosaském světě jasná pravidla pro zacházení s „pachateli“ i „oběťmi“ sexuálního obtěžování i navazující systém pomoci poškozeným. V České republice však dosud chybí jakýkoliv empirický výzkum věnující se tomuto tématu, stejně jako i vysokoškolské politiky pro boj s tímto fenoménem. Cílem tohoto článku je představit postupy, jakými zahraniční univerzity (zejména pak v anglosaském světě) bojují proti tomuto jevu. Zkušenosti zahraničních vysokých škol v potírání sexuálního obtěžování totiž představují cenný zdroj inspirace pro české vysoké školy.

  The problem of sexual harassment at universities has been “explored” by western and primarily American sociology in the middle of the 1970s. Since then, anti-harassment policies and procedures (including the follow-up victim care) have been established at most of the Anglo-Saxon universities designing how to deal with “harassers” as well as “victims”. In the Czech Republic, an empirical research concerning the issue as well as university anti-harassment policies are still missing. The aim of this article is to introduce ways and procedures Anglo-American universities use in solving sexual harassment. The experiences of these academic institutions represent an indispensable source of information and inspiration for Czech higher education environment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174800