Počet záznamů: 1

Estimates of Model Complexity in Neural-Network Learning

 1. 1.
  0328492 - UIVT-O 2010 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Kůrková, Věra
  Estimates of Model Complexity in Neural-Network Learning.
  [Odhady modelové složitosti při učení neuronových sítí.]
  Innovations in Neural Information Paradigms and Applications. Berlin: Springer, 2009 - (Bianchini, M.; Maggini, M.; Scarselli, F.; Jain, L.), s. 97-111. Studies in Computational Intelligence, 247. ISBN 978-3-642-04002-3
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0567
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: model complexity * neural networks * learning from data
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  Model complexity in neural-network learning is investigated using tools from nonlinear approximation and integration theory. Estimates of network complexity are obtained from inspection of upper bounds on convergence of minima of error functionals over networks with an increasing number of units to their global minima. The estimates are derived using integral transforms induced by computational units. The role of dimensionality of training data defining error functionals is discussed.

  Modelová složitost při učení neuronových sítí je studována pomocí metod z teorie nelineární aproximace a integrace. Odhady složitosti sítí jsou odvozeny z horních odhadů rychlosti konvergence minim chybových funkcionálů dosažitelných na sítích s rostoucím počtem výpočetních jednotek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174795