Počet záznamů: 1

Regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in PVYNTN-infected tobacco plants

 1. 1.
  0328462 - UEB-Q 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Müller, Karel - Doubnerová, V. - Synková, Helena - Čeřovská, Noemi - Ryšlavá, H.
  Regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in PVYNTN-infected tobacco plants.
  [Regulace fosfoenolpyruvátkarboxylasy v rostlinách tabáku infikovaných virem PVYNTN.]
  Biological Chemistry. Roč. 390, č. 3 (2009), s. 245-251 ISSN 1431-6730
  Grant CEP: GA ČR GA206/03/0310; GA MŠk 1M0505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: biotic stress * Nicotiana tabacum * phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC)
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.732, rok: 2009

  The effect of viral infection on regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in Nicotiana tabacum L. leaves was studied. The PEPC activity was 3 times higher in infected plant leaves as compared to healthy plants. The reason of an increase of PEPC activity in consequence of PVYNTN infection was studied. The amount of PEPC determined by Western blot analysis or qRT PCR of PEPC mRNA did not differ in the control and PVYNTN infected plants. Changes in post-translational modification of PEPC by phosphorylation were evaluated comparing activity of the native and the dephosphorylated enzyme. The infected plants were characterized by a higher decrease of the enzyme activity after its dephosphorylation. Immunochemical detection of phosphoproteins by Western blot analysis showed more intensive band corresponding to PEPC from the infected material. This strengthens the hypothesis of an infection-related phosphorylation, which could be part of the plants response to pathogen attack.

  Byl studován vliv virové infekce na regulaci fosfoenolpyruvákarboxylasy v listech Nicotiana tabacum L. Aktivita PEPC byla v infikovaných listech 3-krát vyšší oproti zdravým rostlinám. Ke zjištění, jakým způsobem dochází ke zvýšení aktivity PEPC, byla použita Western Blot analýza, měření PEPC mRNA pomocí real-time PCR a metody srovnávající fosforylaci proteinu. Zatímco množství PEPC proteinu bylo shodné v infikovaných i zdravých listech, úroveň fosforylace byla vyšší v infikovaných vzorcích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174771