Počet záznamů: 1

Synthesis and characterization of Mn.sup.2+./sup. doped ZnS nanocrystals self-assembled in a tight mesoporous structure

 1. 1.
  0328437 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Nistor, S.V. - Nistor, L.C. - Stefan, M. - Mateescu, C.D. - Birjega, R. - Solovieva, Natalia - Nikl, Martin
  Synthesis and characterization of Mn2+ doped ZnS nanocrystals self-assembled in a tight mesoporous structure.
  [Syntéza a charakterizace Mn2+ dopovaných ZnS nanokrystalů samouspořádaných v těsné mesoporosní struktuře.]
  Superlattices and Microstructures. Roč. 46, 1-2 (2009), s. 306-311 ISSN 0749-6036
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nanocrystalline ZnS:Mn * mesoporous structure * self-assembly * photoluminescence
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.910, rok: 2009

  Nanocrystals of ZnS doped with 0.2 mol% Mn2+ self-assembled in a mesoporous structure were prepared by a surfactant-assisted liquid_liquid reaction. The XRD and TEM measurements demonstrate the formation mesoporous material with a tight distribution of cubic ZnS nanocrystals of 1.8 nm average size. Luminescence spectra show typical Mn2+ emission and EPR spectra point tothe presence of three types of isolated Mn2+ centers.

  Samouspořádané nanokrystaly ZnS dopované 0.2 mol% Mn2+ byly připraveny z roztoku se surfaktačním činidlem. XRD a TEM měření ukazují přítomnost kubických ZnS nanokrystalů s průměrnou velikostí 1.8 nm. Luminiscenční spektra ukazují typickou emisi Mn2+ a EPR spektra prokazují přítomnsot tří typů isolovaných Mn2+center.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174752