Počet záznamů: 1

Lower current pulse XUV capillary discharge sources

 1. 1.
  0328434 - UFP-V 2010 RIV MX eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jančárek, A. - Nevrkla, M. - Vrba, Pavel - Vrbová, M. - Tamáš, M. - Pína, L.
  Lower current pulse XUV capillary discharge sources.
  [Kapilární zdroj měkkého rentgenového záření při nízké hodnotě proudového impulsu.]
  Proceeding of the 29th International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Cancún: Institute of Physics(IOP), 2009 - (Juárez Reyes, A.), PB17-2-PB17-2. ICPIG, 29. ISBN N.
  [International Conference on Phenomena in Ionized Gases 2009/29th./. Cancún (MX), 12.07.2009-17.07.2009]
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) LC528
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Capillary Z-pinch * Ar laser * pulse XUV capillary discharge source
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://www.icpig2009.unam.mx

  XUV capillary discharge Argon laser was modified to work with smaller current and longer period. Capillary discharge current, XUV narrow band radiation and time integrated spectra were measured. Results of laboratory experiments with newly built device working with various gasses, gas pressures and discharge currents are shown.

  XUV kapilární Argonový laser byl modifikován tak, že pracuje s nižší maximální hodnotou proudu a s delší periodou pulsu. Byl změřen proudový puls procházející kapilárním výbojem, stanoveno úzké pásmo XUV zaření a změřena integrovaná spektra. Jsou prezentovány výsledky laboratorních měření s nově vyvinutým zařízením pracujícím s různými plynnými naplněmi, s rozdílnými tlaky plynů, a proudovými pulsy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174749