Počet záznamů: 1

Capillary pinching discharge as water window radiation source

 1. 1.
  0328421 - UFP-V 2010 RIV MX eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vrba, Pavel - Vrbová, M. - Jančárek, A. - Nevrkla, M. - Tamáš, M. - Stefanovic, M.
  Capillary pinching discharge as water window radiation source.
  [Kapilární pinčující výboj jakožto zdroj záření ve vodním okně.]
  Proceeding of the 29th International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Cancún: Institute of Physics(IOP), 2009 - (Juárez Reyes, A.), PB15-5-PB15-5. ICPIG, 29. ISBN N.
  [The 29th International Conference on Phenomena in Ionized Gases 2009. Cancún (MX), 12.07.2009-17.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA102/07/0275
  Grant ostatní:GA MŠk.(CZ) LC528
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Capillary Z-pinch * water window radiation source * RHMD Z* engine
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://www.icpig2009.unam.mx

  Fast capillary discharge in nitrogen is investigated as a source of incoherent radiation with wavelengths 2 - 4 nm. There are expected relatively strong spectral lines of helium- and hydrogenlike- nitrogen ions in this region, if the nitrogen plasma is heated up to 40-80 eV. Plasma heating by the capillary Z-pinch is presumed. Spatial and time evolutions of pinching plasma quantities are modeled by means of RHMD Z* engine code for our current experimental set up. Under selected experimental conditions the power of radiation estimated in the spectral range 2.1 – 3.1 nm is remarkably higher than that in the spectral range 13 - 14.3 nm. Detail kinetics of nitrogen ions in the plasma was further evaluated by FLY code used as a post -processor. Instantaneous spectra were evaluated and the spectral line with the wavelength 2.88 nm prevails under optimized experimental conditions.

  V tomto článku je popsán zdroj nekoherentního záření o vlnové délce 2-4 nm na bázi kapilárního výboje v dusíku. Je předpovězeno intensivní záření spektrálních čar heliu – a vodíku podobných iontů dusíku v plazmatu o teplotě 40 – 80 eV. Ohřevu je dosaženo v průběhu komprese pinčujícího plazmatu. Časoprostorové vlastnosti pinčujícího plazmatu jsou stanoveny pomocí RHMD Z* engine kódu. Optimální volbou experimentálních podmínek lze dosáhnout toho, že intensita záření v oblasti vlnových délek 2.1 – 3.1 nm je výrazně větší než v oblasti 13 - 14.3 nm. Kinetika dusíkové směsi byla stanovena na základě FLY kódu. Byla stanovena okamžitá spektra a stanovena popdmínka kdy záření na vlnové délce 2.88 nm převyšuje vyzařování na ostatních vlnových délkách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174739