Počet záznamů: 1

Model Complexity of Neural Networks and Integral Transforms

 1. 1.
  0328417 - UIVT-O 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kůrková, Věra
  Model Complexity of Neural Networks and Integral Transforms.
  [Modelová složitost neuronových sítí a integrální transformace.]
  Artificial Neural Networks - ICANN 2009. Berlin: Springer, 2009 - (Alippi, C.; Polycarpou, M.; Panayiotou, C.; Ellinas, G.), s. 708-717. Lecture Notes in Computer Science, 5768. ISBN 978-3-642-04273-7.
  [ICANN 2009. International Conference on Artificial Neural Networks /19./. Limassol (CY), 14.09.2009-17.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA201/08/1744
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: model complexity * integral transforms induced by computational units
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  Estimates of network complexity are derived using integral transforms with kernels corresponding to various types of computational units. The results are applied to perceptron networks.

  Odhady modelové složitosti jsou odvozeny pomocí integrálních transformací s jádry odpovídajícími různým typům výpočetních jednotek. Výsledky jsou aplikovány na perceptronové sítě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174737