Počet záznamů: 1

Dilead(II) hydrogenphosphite dinitrate

 1. 1.
  0328413 - FZU-D 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Ouarsal, R. - Lachkar, M. - Dušek, Michal - Fejfarová, Karla - El Bali, B.
  Dilead(II) hydrogenphosphite dinitrate.
  [Dilead(II) hydrogenphosphite dinitrate.]
  Acta Crystallographica section E - Structure Reports Online. Roč. 65, č. 5 (2009), i35-i35 ISSN 1600-5368
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0757
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: x-ray structure analysis * Jana2006 * phosphates * nitrates * lead compounds
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.411, rok: 2009

  The title compound, Pb2(HPO13)(NO3)2, was investigated by x-ray structure analysis and calculated with program Jana2006. Two distinct Pb(2+) ions adopt irregular PbO10 coordination polyhedra. The structure is completed by two distinct nitrate groups and an HPO3(2-)anion.

  Titulní látka, Pb2(HPO13)(NO3)2, byla zkoumána rentgenovou strukturní analýzou a spočítána programem Jana2006. Dva nezávislé Pb(2+) ionty jsou koordinovány nepravidelným mnohostěnem PbO10. Struktura je doplněna dvěma nezávislými dusičnanovými anionty a aniontem HPO3(2-).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174734