Počet záznamů: 1

Electronic structure and spectral properties of Am, Cm, and Bk: Charge-density self-consistent LDA+HIA calculations in the FP-LAPW basis

 1. 1.
  0328410 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Shick, Alexander - Kolorenč, Jindřich - Lichtenstein, A.I. - Havela, L.
  Electronic structure and spectral properties of Am, Cm, and Bk: Charge-density self-consistent LDA+HIA calculations in the FP-LAPW basis.
  [Elektronické struktura a spektrální vlastnosti Am, Cm, Bk: self-konzistentní LDA + HIA výpočtů v FP-LAPW zaklade.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 8 (2009), 085106/1-085106/8 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA ČR GC202/07/J047; GA ČR GA202/07/0644
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: electronic structure * electron correlations * photoemission
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  We provide a straightforward and numerically efficient procedure to perform local-density-approximation+Hubbard I approximation (LDA+HIA) calculations, including self-consistency over the charge density, within the full potential linearized augmented plane-wave (FP-LAPW) method. This implementation is all-electron, includes spin-orbit interaction, and makes no shape approximations for the charge density. The method is applied to calculate selected heavy actinides in the paramagnetic phase. The electronic structure and spectral properties of Am and Cm metals obtained are in agreement with previous dynamical mean-field theory (LDA+DMFT) calculations and with available experimental data. We point out that the charge-density self-consistent LDA+HIA calculations predict the f charge on Bk to exceed the atomic integer f8 value by 0.22.

  Poskytujeme jednoduché a efektivní postup početně provádět localni-hustota-aproximace Hubbard + I (LDA + HIA) výpočty, včetně self-konzistenci během nabíjení hustotu, do FP-LAPW metoda . Toto provedení je vše-elektron, zahrnuje spin-orbit interakce, a nečiní tvar aproximace pro nabíjení hustotu. Tato metoda se používá k výpočtu vybraných těžkých aktinidy v paramagnetický fáze. Elektronické struktury a spektrálních vlastností Am a Cm kovy získané jsou ve shodě s předchozími LDA + DMFT výpočty a dostupná experimentální data.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174731