Počet záznamů: 1

Signaling in Vesicle Traffic: Protein-Lipid Interface in Regulation of Plant Endomembrane Dynamics

 1. 1.
  0328385 - UEB-Q 2010 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Žárský, Viktor - Potocký, Martin
  Signaling in Vesicle Traffic: Protein-Lipid Interface in Regulation of Plant Endomembrane Dynamics.
  [Rozhraní bílkovin a lipidů v regulaci dynamiky endomembránového systému rostlin.]
  Signaling in Plants. Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - (Baluska, F.; Mancuso, S.), s. 107-133. ISBN 978-3-540-89227-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA6038410; GA AV ČR(CZ) IAA601110916; GA MŠk(CZ) LC06034; GA MŠk ME 841
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: vesicle trafficking * secretory pathway * lipid signalling
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie

  The plant cell is characterized by a complex set of endomembrane compartments constituting the exocytic and endocytic trafficking pathways. Both the function and communication between these compartments are regulated by distinct families of proteins that direct membrane fission, targeting, and fusion. Many of these events are regulated by the cooperative actions of monomeric ARF, Rab, and Rho GTPases with their corresponding effector proteins and membrane (phospho)lipids. Glycerophospholipids, namely phosphoinositides, play a multitude of roles in membrane traffic, by mediating protein recruitment to membranes, by defining organelle identity, or by directly affecting membrane dynamics. Here we summarize recent advances in plant vesicular trafficking analysis with special emphasis on the interplay between membrane phospholipids and proteins in the creation and maintenance of specific endomembrane compartments.

  Rostlinná buňka je vybavena komplexní sadou endomembránových kompartmentů exocytózy a endocytózy - jejich funkce a komunikace je řízena zvláštními rodinami regulačních bílkovin. Řada těchto procesů (jako odštěpování membránových váčků, jejich cílení a fúze) je řízena kooperací monomerních malých GTPáz Arf, Rab a Rho - jejich efektory (tedy bílkovinami a jejich komplexy, které jsou jimi regulovány) a také membránovými lipidy. Zvl. fosfoinositidy hrají řadu důležitých rolí v membránovém transportu tím, že prostředkují vazbu bílkovin na membrány, jejich identitu a dynamiku. V této kapitole shrnujeme nedávný pokrok ve studiu regulace váčkového transportu se zvláštním důrazem na spolupráci fosfolipidů a bílkovin ve tvorbě a udržování specifických endomembránových kompartmentů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174712