Počet záznamů: 1

Plant intelligence: Why, why not or where?

 1. 1.
  0328380 - UEB-Q 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Cvrčková, F. - Lipavská, H. - Žárský, Viktor
  Plant intelligence: Why, why not or where?.
  [Inteligence u rostlin - proč, proč ne a kde?.]
  Plant Signaling & Behavior. Roč. 4, č. 5 (2009), s. 394-399 ISSN 1559-2316
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Definition of terms * Intelligence * Learning
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  The concept of plant intelligence, as proposed by Anthony Trewavas, has raised considerable discussion. However, plant intelligence remains loosely defined; often it is either perceived as practically synonymous to Darwinian fitness, or reduced to a mere decorative metaphor. A more strict view can be taken, emphasizing necessary prerequisites such as memory and learning, which requires clarifying the definition of memory itself. To qualify as memories, traces of past events have to be not only stored, but also actively accessed. We propose a criterion for eliminating false candidates of possible plant intelligence phenomena in this stricter sense: an 'intelligent' behavior must involve a component that can be approximated by a plausible algorithmic model involving recourse to stored information about past states of the individual or its environment. Re-evaluation of previously presented examples of plant intelligence shows that only some of them pass our test.

  Koncept rostlinné inteligence navržený A. Trewavasem ukazuje, že rostlinná inteligence zůstává nejasně určena. Proti definicím, které se blíží darwinovské fitness je třeba pokusit se o striktnější pojetí zdůrazňující předpoklady jako paměť a učení. Při tom pamětˇ, jako stopy minulosti musí být aktivně využívána. Nabízíme kriterium, které umožní vyloučení falešných kandidátů - "inteligentní" chování musí obsahovat součást , kterou lze aproximovat rozumným algoritmickým modelem, který obsahuje aktivní vztah k ukládané informaci o minulých stavech. Přehodnocení příkladů rostlinné inteligence ukazuje, že jen některé obstojí v takovém testu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174708