Počet záznamů: 1

Cross-talk of human gut with bifidobacteria

 1. 1.
  0328376 - MBU-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Trebichavský, Ilja - Rada, V. - Šplíchalová, Alla - Šplíchal, Igor
  Cross-talk of human gut with bifidobacteria.
  [Interakce lidského střeva a bifidobakterií.]
  Nutrition Reviews. Roč. 67, č. 2 (2009), s. 77-82 ISSN 0029-6643
  Grant CEP: GA ČR GA523/07/0572
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: bifidobacteria * gut * innate immunity
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 3.443, rok: 2009

  The gut constitutes a prominent part of the immune system. Its commensal microflora plays an important role in defense and in tolerance to diet allergens. The effect of bifidobacteria on natural immunity, antimicrobial responses, cytokine net and tolerance are reviewed

  Střevo tvoří významnou část imunitního systému. Jeho komenzální mikrofléra hraje významnou roli v obraně a toleranci k dietním alergenům. Účinek bifidobakterií na přirozenou imunitu, intimikrobiální odpovědi, cytokinovou síť a toleranci jsou shrnuty
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174704