Počet záznamů: 1

Údolí střední Svratky severozápadně od Brna – některé aspekty geomorfologického vývoje

 1. 1.
  0328362 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kirchner, Karel - Peterková, L. - Nehyba, S.
  Údolí střední Svratky severozápadně od Brna – některé aspekty geomorfologického vývoje.
  [Middle Svratka River valley NW from Brno – some aspects of geomorphologic development.]
  Geodny Liberec 2008. Liberec: TU Liberec, 2009 - (Lipský, Z.; Popková, K.; Poštolka, V.; Šmída, J.), s. 1-7
  [Geodny Liberec 2008 - Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Liberec (CZ), 25.08.2009-29.08.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA205/06/1024
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Middle Svratka River Valley * geomorphologic development
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Geomorfologické výzkumy s využitím geofyzikálních a sedimentologických metod jsme prováděli v údolí střední Svratky v tektonicky podmíněné sníženině Obořa u Brněnské přehrady. Ve sníženině byly geology (GEOtest Brno) zachyceny spodnobadenské sedimenty. Naším cílem bylo určit charakter spodnobadenských sedimentů vzhledem k poloze a tvaru vhloubeného skalního podloží i s možností verifikace jejich stáří a následné stanovení geneze.

  In the middle Svratka River valley we carried out geomorphologic investigation with using geophysical and sedimentological methods, we focused on the tectonically conditioned depression – Obora site near the Brno water reservoir. Lower Badenian sediments were recorded by geologists (firm GEOtest Brno) in this site. Our tasks: characterization of Lower Badenian sediments with relations to location and form of concave bedrock, verification of the age of this sediments.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174693