Počet záznamů: 1

Occupational Hypersensitivity Pneumonitis Reported to the Czech National Registry of Occupational Diseases in the Period 1992-2005

 1. 1.
  0328353 - UFCH-W 2010 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Fenclová, Z. - Pelclová, D. - Urban, P. - Navrátil, Tomáš - Klusáčková, P. - Lebedová, J.
  Occupational Hypersensitivity Pneumonitis Reported to the Czech National Registry of Occupational Diseases in the Period 1992-2005.
  [Pracovní hypersensitivní pneumonitida dle informací Českého národního registru nemocí z povolání v letech 1992-2005.]
  Industrial Health. Roč. 47, č. 4 (2009), s. 443-448 ISSN 0019-8366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: Hypersensitivity pneumonitis * Incidence * Branch of economic activity * Occupation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.215, rok: 2009

  Between 1992 and 2005, 72 cases of occupational hypersensitive pneumonitis were reported to the Czech National Registry of Occupational Diseases. This represented 0.24% of all occupational diseases reported in the Czech Republic during that period. The greatest number of cases occurred in 1997 (10 cases). The total number constituted from 58.3% (42 cases) of men and 41.7% (30 cases) of women.

  Mezi lety 1992 a 2005 bylo nahlášeno do Českého Národního registru nemocí z povolání 72 případů pracovní hypersensitivní pneumonitidy. To představuje 0,24 % všech nemocí z povolání hlášených do tohoto registru za toto období. Největší počet případů nastal v roce 1997 (10 případů). Celkem se jednalo o 58,3 % (42 případů) mužů a 41,7 % (30 cases) žen.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174685