Počet záznamů: 1

Odd-numbered very-long-chain fatty acids from the microbial, animal and plant kingdoms

 1. 1.
  0328350 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezanka, Tomáš - Sigler, Karel
  Odd-numbered very-long-chain fatty acids from the microbial, animal and plant kingdoms.
  [Mastné kyseliny s velmi dlouhým řetězcem o lichém počtu uhlíků u mikrobů, živočichů a rostlin.]
  Progress in Lipid Research. Roč. 48, 3-4 (2009), s. 206-238 ISSN 0163-7827
  Grant CEP: GA MŠk 1M0570; GA MŠk 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: microorganism * plants * animals
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 8.167, rok: 2009

  Very long chain fatty acids (FAs), important components of different classes of lipids in all organisms from bacteria to man, include also, usually as minor components, odd-numbered FAs. These have been given little attention because of technical difficulties inherent in their detection and identification. Modern analytical methods such as GC–MS and/or LC–MS make this detection and identification possible. This review brings most of the currently available information about these FAs, their occurrence in different organisms, their structure and other properties

  Mastné kyseliny s velmi dlouhým řetězcem jsou minoritními složkami mastných kyselin. Dosud jim byla věnována malá pozornost vzhledem k obtížím při jejich detekci a identifikaci. Moderní analytické metody, jak např. GC–MS a/nebo LC–MS umožňují tuto detekci a identifikaci. Tento přehledný článek přináší většinu současně dostupných informací o těchto MK, jejich výskytu v různých organismech, struktuře a dalších vlastnostech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174682