Počet záznamů: 1

Very-long-chain iso and anteiso branched fatty acids in N-acylphosphatidylethanolamines from a natural cyanobacterial mat of Calothrix sp

 1. 1.
  0328349 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezanka, Tomáš - Nedbalová, Linda - Elster, Josef - Cajthaml, Tomáš - Sigler, Karel
  Very-long-chain iso and anteiso branched fatty acids in N-acylphosphatidylethanolamines from a natural cyanobacterial mat of Calothrix sp.
  [Velmi dlouhé iso a anteiso větvené mastné kyseliny v N-acylfosfatidylethanolaminech z přírodní pokrývky kyanobakterie Calothrix sp.]
  Phytochemistry. Roč. 70, č. 5 (2009), s. 655-663 ISSN 0031-9422
  Grant CEP: GA MŠk 1M06011; GA MŠk ME 945
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: calothrix sp. * antarctica * gc-ms
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.104, rok: 2009

  A combination of TLC, ESI–MS/MS and GC–MS was used to identify unusual molecular species of N-acylphosphatidylethanolamines containing very-long-chain anteiso branched fatty acids (VLCFAs) from Calothrix sp. collected in Antarctica and determine their component VLCFA up to 33-methyltetratriacontanoic acid as picolinyl ester derivatives using GC–MS

  Kombinace TLC, ESI–MS/MS a GC–MS byla použita k identifikaci neobvyklých molekulárních druhů N-acylfosfatidylethanolaminů obsahujících velmi dlouhé větvené mastné kyseliny (VLCFA) u kyanobakterie Calothrix získané v Antarktidě a stanovení jejich VLCFA až do 33-methyltetratriakontanové kyseliny ve formě pikolinyl esterů za použití GC–MS.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174681