Počet záznamů: 1

Thermal stability of titanate nanotubes

 1. 1.
  0328348 - UMCH-V 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Králová, Daniela - Kužel, R. - Kovářová, Jana - Dybal, Jiří - Šlouf, Miroslav
  Thermal stability of titanate nanotubes.
  [Teplotní stabilita titanátových nanotrubek.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 16, 2a (2009), s. 41-43 ISSN 1211-5894.
  [Struktura - Colloquium of Czech and Slovak Crystallographic Association. Hluboká nad Vltavou, 22.06.2009-25.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/0717; GA AV ČR KAN200520704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: titanate nanotubes * thermal stability
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  Preparation of titanate nanotubes (TiNT), which were stable at elevated temperatures (up to 300 °C) is reported. Morphology and crystal structure of TiNT before, during and/or after thermal treatment was checked by a number of methods, such as transmission electron microscopy (TEM), selected-area electron diffraction (SAED), powder X-ray diffraction (PXRD), thermogravimetric analysis (TGA) and Raman microscopy (.mu.RS).

  V tomto příspěvku popisujeme přípravu titanátových nanotrubek (TiNT), které vykazují teplotní stabilitu až do 300oC. Morfologie a krystalová struktura TiNT před, během a po tepelných úpravách byla monitorována pomocí řady metod: transmisní elektronové mikroskopie (TEM), elektronové difrakce (SAED), difrakce paprsků X (PXRD), termogravimetrické analýzy (TGA) a mikroskopie Ramanova rozptylu (.mu.RS).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174680