Počet záznamů: 1

Capillary electromigration separation of proteins and microorganisms dynamically modified by chromophoric nonionogenic surfactant

 1. 1.
  0328338 - UIACH-O 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Horká, Marie - Růžička, F. - Holá, V. - Kahle, Vladislav - Moravcová, Dana - Šlais, Karel
  Capillary electromigration separation of proteins and microorganisms dynamically modified by chromophoric nonionogenic surfactant.
  [Kapilární elektromigrační separace proteinů a mikroorganizmů dynamicky modifikovaných barevným neionogenním tensidem.]
  Analytical Chemistry. Roč. 81, č. 16 (2009), s. 6897-6904 ISSN 0003-2700
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00310701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: capillary electromigration techniques * yellow nonionogenic surfactant * proteins and microorganisms in the urine
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 5.214, rok: 2009

  In this publication the optimization of the CZE and CIEF separation, detection and comparison of the isoelectric points of proteins and microorganisms native or dynamically modified by the yellow nonionogenic tenside were introduced. The possible applications in the microbiological practices were outlined on the example of the detection of labeled microbes and/or albumin from the sterile and infected urine.

  V publikaci byla předvedena optimalizace CZE i CIEF separace proteinů a mikroorganizmů, jejich detekce a porovnání izoelektrických bodů nativních i dynamicky modifikovaných žlutým neionogenním tenzidem. Možná aplikace v mikrobiologické praxi byla prezentována na příkladu detekce značených mikrobů nebo albuminu ve vzorku sterilní a infekční moči.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174674