Počet záznamů: 1

Voltammetric Determination of Azidothymidine Using Silver Solid Amalgam Electrodes

 1. 1.
  0328330 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Pecková, K. - Navrátil, Tomáš - Josypčuk, Bohdan - Moreira, J. C. - Leandro, K. Ch. - Barek, J.
  Voltammetric Determination of Azidothymidine Using Silver Solid Amalgam Electrodes.
  [Voltametrické stanovení Azidothimidinu za použití pevných stříbrných amalgámových elektrod.]
  Electroanalysis. Roč. 21, č. 15 (2009), s. 1750-1757 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR IAA400400806; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: azidothymidine * Zidovudine * Silver solid amalgam electrode * Differential pulse voltammetry
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  A new simple and direct electroanalytical method was developed for the determination of azidothymidine in commercial pharmaceutical preparations. It is based on differential pulse voltammetry at silver solid amalgam electrode with polished surface (p-AgSAE) or surface modified by mercury meniscus (m-AgSAE). The electroreduction of azidothymidine in basic media at these electrodes gives rise to one irreversible cathodic peak. Its potential in 0.05 mol L-1 borate buffer, pH 9.3 at ca. -1050 mV is comparable to that using hanging mercury drop electrode (HMDE). Achieved limits of quantitation are in the 10-7 mol L-1 concentration range for both amalgam electrodes. According to the procedure based on the standard addition technique, the recoveries of known amounts of azidothymidine contained in pharmaceutical preparations available in capsules were 101.4±1.8% (m-AgSAE), 100.3±3.5% (p-AgSAE) and 102.0±1.0% (HMDE) (n=10).

  Nová, jednoduchá a přímá elektroanalytická metoda byla vyvinuta pro stanovení A azidothymidinu (AZT) v komerčních farmaceutických přípravcích. Je založena na diferenční pulzní voltametrii na stříbrné tuhé amalgámové elektrodě leštěným povrchem (p-AgSAE) nebo povrchem modifikovaným rtuťovým meniskem (m-AgSAE). Elektroredukce AZT v alkalických roztocích na těchto elektrodách se projevuje ireverzibilním katodickým píkem. Jeho potenciál v 0,05 mol L-1 v borátovém pufru je cca -1050 mV, což je srovnatelná hodnota s potenciálem získaným na visící rtuťové kapkové elektrodě (HMDE). Meze stanovitelnosti činí 10-7 mol L-1 pro obě amalgámové elektrody. Výtěžnost známých množství AZT obsažených ve farmaceutických výrobcích v kapslích byla 101,4±1,8% (m-AgSAE), 100,3±3,5% (p-AgSAE) a 102,0±1,0% (HMDE) (n=10). Nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi hodnotami průměrnými ani směrodatnými odchylkami získanými touto voltametrickou metodou a HPLC-UV metodou doporučenou United States Pharmacopoeia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174667