Počet záznamů: 1

Voltammetry of Ion Transfer across a Polarized Room-Temperature Ionic Liquid Membrane Facilitated by Valinomycin: Theoretical Aspects and Application

 1. 1.
  0328297 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Langmaier, Jan - Samec, Zdeněk
  Voltammetry of Ion Transfer across a Polarized Room-Temperature Ionic Liquid Membrane Facilitated by Valinomycin: Theoretical Aspects and Application.
  [Voltametrie valinomycinem usnadněného přenosu iontů přes membránu iontové kapaliny: Teoretické aspekty a aplikace.]
  Analytical Chemistry. Roč. 81, č. 15 (2009), s. 6382-6389 ISSN 0003-2700
  Grant CEP: GA MŠk ME08098; GA AV ČR IAA400400704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: emmiscible electrolyte-solutions * water-nitrobenzene interface * successive comlex-formation
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 5.214, rok: 2009

  Cyclic voltammetry is used to investigate the transfer of alkali-metal cations, protons, and ammonium ions facilitated by the complex formation with valinomycin at the interface between an aqueous electrolyte solution and a room-temperature ionic liquid (RTIL) membrane. The membrane is made of a thin (similar to 112 mu m) microporous filter impregnated with an RTIL that is composed of tridodecylmethylammonium cations and tetrakis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]borate anions. An extension of the existing theory of voltammetry of ion transfer across polarized liquid membranes makes it possible to evaluate the standard ion-transfer potentials for the hydrophilic cations studied, as well as the stability constants (K-i) of their 1:1 complexes with valinomycin, as log K-i = 9.0 (H+), 11.1 (Li+), 12.8 (Na+), 17.2 (K+), 15.7 (Rb+), 15.1 (Cs+), and 14.7 (NH4+).

  Metodou cyklické voltametrie byly použita ke studiu přenosu kationtů alkalických kovů, protonu a amonného kationtu usnadněného tvorbou komplexu s valinomycinem na rozhraní mezi vodným roztokem elektrolytu a membránou iontové kapaliny. Membránu tvoří tenký mikroporézní filtr (~112 μm) napojený iontovou kapalinou složenou z tridodecylmethyl amonného kationtu a tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl] borátového aniontu. Rozpracování existující teorie voltametrického přenosu iontů přes polarizovanou kapalnou membránu umožnilo odhad standardních potenciálů přenosu studovaných hydrofilních kationtů a konstant stability jejich 1:1 komplexů s valinomycinem jako Ki = 9.0 (H+), 11.1 (Li+), 12.8 (Na+), 17.2 (K+), 15.7 (Rb+), 15.1 (Cs+) a 14.7 (NH4+). Tato data poukazují na zvýšenou stabilitu valinomycinových komplexů uvnitř iontové kapaliny a v porovnání s konvenčními iontově selektivními elektrodami pro draslík i dále zvýšenou selektivitu valinomycinu pro K+ vůči všem studovaným kationtům.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174644