Počet záznamů: 1

The role of repetitive DNA in structure and evolution of sex chromosomes in plants

 1. 1.
  0328270 - BFU-R 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kejnovský, Eduard - Hobza, Roman - Čermák, Tomáš - Kubát, Zdeněk - Vyskot, Boris
  The role of repetitive DNA in structure and evolution of sex chromosomes in plants.
  [Úloha repetitivní DNA ve struktuře a evoluci pohlavních chromosomů u rostlin.]
  Heredity. Roč. 102, č. 6 (2009), s. 533-541 ISSN 0018-067X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06004
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: repetitive sequences * transposable elements * tandem repeats
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.122, rok: 2009

  We described processes forming sex chromosomes in plants, especially degeneration of genes and accumulation of repetitive DNA on the Y chromosome. We presented a new model of distribution of main repetitive DNA sequences of sex chromosomes in Silene latifolia.

  Popsali jsme procesy formující pohlavní chromosomy rostlin, zejména degeneraci genů a akumulaci repetitivní DNA na chromosomu Y. Vytvořili jsme nový model prezentující distribuci hlavních repeticí na pohlavních chromosomech Silene latifolia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174622