Počet záznamů: 1

Real-time in-vivo µ-imaging with Medipix2

 1. 1.
  0328269 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Dammer, J. - Frallicciardi, P. M. - Jakůbek, J. - Jakůbek, M. - Pospíšil, S. - Prenerová, E. - Vavřík, D. - Volter, Lubomír - Weyda, František - Zemek, Rostislav
  Real-time in-vivo µ-imaging with Medipix2.
  [Mikrozobrazování in-vivo v reálném čase s Medipix2.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A. Roč. 607, č. 1 (2009), s. 207-209 ISSN 0168-9002
  Grant CEP: GA MŠk 2B06005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: X-ray imaging * digital radiography * computed tomography (CT)
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Impakt faktor: 1.317, rok: 2009

  An X-ray micro-radiographic system based on the Medipix2 semiconductor pixel detector for dynamic high spatial resolution and for high contrast imaging has been developed. Obtained results are shown on small animal and organic samples.

  Byl vyvinut mikrorentgenový systém založený na Medipix2 polovodičovém pixelovém detektoru pro dynamické vysoké rozlišení a pro vysokokontranstní zobrazování. Získané výsledky dokumentují použití u malých organismů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174621