Počet záznamů: 1

The 7B-1 mutation in tomato (Solanum lycopersicum L.) confers a blue light-specific lower sensitivity to coronatine, a toxin produced by Pseudomonas syringae pv. tomato

 1. 1.
  0328265 - UEB-Q 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bergougnoux, V. - Hlaváčková, V. - Plotzová, R. - Novák, Ondřej - Fellner, Martin
  The 7B-1 mutation in tomato (Solanum lycopersicum L.) confers a blue light-specific lower sensitivity to coronatine, a toxin produced by Pseudomonas syringae pv. tomato.
  [Mutace 7B-1 u rajčete (Solanum lycopersicum L.) je zodpovědná za nízkou a na modrém světle specifickou citlivost ke koronatinu, toxinu produkovanému Pseudomonas syringae pv. tomato.]
  Journal of Experimental Botany. Roč. 60, č. 4 (2009), s. 1219-1230 ISSN 0022-0957
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Blue light-specific response * COI1 * coronatine
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 4.271, rok: 2009

  The spontaneous mutant 7B-1 in tomato (Solanum lycopersicum=Lycopersicon esculentum) is a photoperiod-dependent male-sterile mutant previously reported as resistant to various abiotic stresses specifically under blue light. Since this finding improved the potential of 7B-1's use in breeding programmes, its susceptibility to stress induced by coronatine (COR), the phytotoxine produced by several Pseudomonas syringae strains, was assessed in this study. The 7B-1 mutant was found to be less sensitive than the corresponding wild type (WT) to COR treatment in a blue light-dependent manner. Treatment of WT and 7B-1 plants with COR induced a strong accumulation of salicylic acid (SA), jasmonic acid (JA), and abscisic acid (ABA) in hypocotyls. Based on the cross-talk between SA- and JA-signalling pathways, expression analysis of NPR1 and COI1 genes, respectively involved in these pathways, was investigated in COR-stressed plants.

  Spontánní mutant 7B-1 u rajčete (Solanum lycopersicum = Lycopersicon esculentum) vykazující fotoperiodicky závislou samčí sterilitu byl se vyznačuje rezistencí k různým abiotickým stresům, a to specificky na modrém světle. Protože tyto vlastnosti zvyšují potenciál 7B-1 z hlediska šlechtitelských programů, vyšetřovali jsme v této studii jeho citlivost ke stresům indukovaným koronatinem (COR), fytotoxinem produkovaným Pseudomonas syringae. Bylo zjištěno, že na modrém světle je mutant 7B-1 je méně citlivý ke koronatinu ve srovnání s kontrolním genotypem (WT). Aplikace koronatinu indukovala silnou akumulaci salicylové kyseliny (SA), jamonové kyseliny (JA) a abscisové kyseliny (ABA) v hypokotylech WT i 7B-1. Akumulace ABA a SA v 7B-1 byla výrazně vyšší než u WT, zvláště na modrém světle. Na základě znalostí o interakci signálních drah SA a JA jsme v rostlinách ošetřených COR vyšetřovali expresi genů NPR1 a COI1, které jsou v těchto drahách zapojeny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174618