Počet záznamů: 1

Preparation and characterization of a new set of IAEA reference air filters using instrumental neutron activation analysis, proton-induced X-ray emission and Rutherford backscattering

 1. 1.
  0328248 - UJF-V 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Kučera, Jan - Havránek, Vladimír - Krausová, Ivana
  Preparation and characterization of a new set of IAEA reference air filters using instrumental neutron activation analysis, proton-induced X-ray emission and Rutherford backscattering.
  [Příprava a charakterizace nové sady referenčních filtrů MAAE vzduchu pomocí instrumentální neutronové aktivační analýzy, proton-induced X-ray emise a rozptylu Rutherford.]
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Roč. 281, č. 1 (2009), s. 123-129 ISSN 0236-5731.
  [9th International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences. Lisbon, 07.09.2008-12.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Reference air filters * instrumental neutron activation analysis * Proton induced X-ray emission
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.631, rok: 2009

  A new set of reference air filters was prepared for proficiency testing of laboratories involved in air pollution studies organized by the International Atomic Energy Agency (IAEA). The set consists of one filter loaded with airborne particulate matter (APM) and one blank filter. Target values and their standard deviations were established using instrumental neutron activation analysis (INAA) and proton induced X-ray emission (PIXE) with proven accuracy. Rutherford backscattering (RBS) was used to help in deriving the necessary corrections in PIXE. Losses of individual elements from APM due to the wet deposition procedure were evaluated.

  Nová sada referenční vzduchových filtrů byla připravena pro zkoušení způsobilosti laboratoří zapojených do studie znečištění ovzduší pořádané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Souprava se skládá z jednoho filtru se zachycenou částicovou hmotou z ovzduší (APM) a jednoho prázdného filtru. Cílové hodnoty a jejich směrodatné odchylky byly stanoveny pomocí instrumentální neutronové aktivační analýzy (INAA) a protony indukované emise X-paprsků (PIXE) s prokázanou přesností. Rutherfordův zpětný rozptyl (RBS) byl použit při odvození nezbytných oprav v PIXE. Ztráty jednotlivých prvků z APM kvůli mokré depozici byly vyhodnoceny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005422