Počet záznamů: 1

Structure-function relationships in telomerase genes

 1. 1.
  0328231 - BFU-R 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sýkorová, Eva - Fajkus, Jiří
  Structure-function relationships in telomerase genes.
  [Strukturně funkční vztahy v genech pro telomerázu.]
  Biology of the Cell. Roč. 101, č. 7 (2009), s. 375-392 ISSN 0248-4900
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600040505; GA AV ČR(CZ) IAA500040801; GA MŠk(CZ) LC06004
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: telomerase * alternative splicing * gene structure
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.974, rok: 2009

  The article deals with structure and function of genes coding for telomerase.

  Článek se zabývá strukturou a funkcí genů kódujících telomerázu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174594