Počet záznamů: 1

H3K9 acetylation and radial chromatin positioning

 1. 1.
  0328229 - BFU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Strašák, Luděk - Bártová, Eva - Harničarová, Andrea - Galiová-Šustáčková, Gabriela - Krejčí, Jana - Kozubek, Stanislav
  H3K9 acetylation and radial chromatin positioning.
  [H3K9 acetylace a radiální uspořádání chromatinu.]
  Journal of Cellular Physiology. Roč. 220, č. 1 (2009), s. 91-101 ISSN 0021-9541
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06027; GA MŠk(CZ) LC535; GA AV ČR(CZ) 1QS500040508; GA AV ČR(CZ) IAA5004306; GA ČR(CZ) GA204/06/0978
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GP310/07/P480
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: chromatin structure * RIDGE and anti-RIDGE regions * H3K9 acetylation
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.586, rok: 2009

  Whether regulation of gene expression can be influenced by nuclear organization or vice versa is not completely clear. Here we analyzed the effect of epigenetic changes induced by a histone deacetylase inhibitor (HDACi) on the nuclear radial rearrangement of selected genomic regions and chromosomes.

  Je otázkou, zda exprese genů může být ovlivněna jadernou organizací, nebo naopak. Z těchto důvodů jsme analyzovali, zda epigenetické změny, navozené inhibitory histonových deacetyláz (HDACi), ovlivňují změny v radiálních distribucích vybraných genomických oblastí a celých chromozómových teritorií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174592