Počet záznamů: 1

Dislocation glide velocity in creep of Mg alloys derived from dip tests

 1. 1.
  0328187 - UFM-A 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Eisenlohr, P. - Blum, W. - Milička, Karel
  Dislocation glide velocity in creep of Mg alloys derived from dip tests.
  [Rychlost skluzu dislokací při creepu slitin Mg odvozená z techniky změn napětí.]
  Materials Science and Engineering A-Structural materials. 510-511, Sp. Iss. (2009), s. 393-397 ISSN 0921-5093.
  [Creep 2008. Bayreuth, 04.05.2008-09.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/06/1354
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Dislocation glide velocity * Temperature dependence * Solute drag * Forest cutting * Prismatic glide
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Impakt faktor: 1.901, rok: 2009

  Creep generally results from a certain density of dislocations gliding at a certain velocity. In order to decouple the two quantities one needs information beyond the creep rate–stress–temperature relationship. Stress dip tests have been proposed to yield information on the athermal and the thermal components of creep stress. The athermal stress component is connected to the density of dislocations, the thermal stress component is effective in driving glide. Assuming simple relations between the stress components and the density it is possible to derive the relation between dislocation velocity and effective stress which is needed to model the creep behavior on a microstructural basis. Results in the range of 473–673 K are presented for Mg of technical purity and the Mg-alloy AS21. The dislocation velocities obtained are compared with theoretical expressions modeling either solute drag, forest cutting, or prismatic glide.

  Creep je obecně výsledkem kluzu určité hustoty dislokací určitou rychlostí. Pro oddělení těchto dvou veličin je nezbytná informace o relacích mezi rychlostí creepu, napětím a teplotou. Creepové zkoušky se změnami napětí byly navrženy pro získání informací o termálních a atermálních složkách aplikovaného napětí. Atermální složka je spjata s hustotou dislokací, termální složka je rozhodující pro rychlost skluzu dislokací. Za předpokladu jednoduchých relací mezi složkami napětí a hustotou je možné odvodit relaci mezi rychlostí dislokací a efektivním napětím potřebnou pro modelování creepového chování v mikrostrukturním měřítku. Jsou presentovány výsledky pro hořčík a slitinu AS21 při teplotách 473-673 K. Získané rychlosti dislokací jsou srovnány s teoretickými vztahy pro modely viskózního vlečení, protínání lesa dislokací a prizmatického skluzu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174560