Počet záznamů: 1

Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of Northern Belize. 2. Diversity of oscillatorialean genera

 1. 1.
  0328178 - BC-A 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Turicchia, S. - Ventura, S. - Komárková, Jaroslava - Komárek, Jiří
  Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of Northern Belize. 2. Diversity of oscillatorialean genera.
  [Taxonomické zpracování cyanobakteriální flóry alkalických bažin severního Belize. 2. Druhová diverzita oscillatoriálních rodů.]
  Nova Hedwigia. Roč. 89, 1-2 (2009), s. 165-200 ISSN 0029-5035
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600050704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517; CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: cyanobacterial mats * Oscillatoriales * 16S rRNA sequences * taxonomy * Northern Belize
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.763, rok: 2009

  This study was a second part of the analysis of the phenotype diversity of cyanobacterial mats occurring in marshes of Northern Belize. While the first part had concerned chroococcalean species (Komárek & Komárková-Legnerová 2007), this one was focused on the oscillatorialean morphotypes which were dominant in the studied ecosystem and formed the main component of the cyanobacterial mats. 31 oscillatorialean populations were transferred into pure clonal cultures and 16S rRNA gene sequence analysis could be provided. Separated clusters on the generic level with 13 subclusters were confirmed by the phylogenetic evaluation, which corresponded to the phenotype taxonomy. We found and described 9 new species, and one generic entity (genus Phormidesmis). Descriptions of two characteristic morphospecies, which were not isolated in clonal cultures were added.

  Publikovaná práce je druhou částí analýzy fenotypové diversity cyanobakteriálních perifytonních společenstev, které se vyskytují v bažinách severního Belize. Zatímco první část se týká chrookokálních sinic (Komárek & Komárková-Legnerová 2007), tato je věnována vláknitým, oscillatoriálním morfotypům, které převažují ve studovaném ekosystému a tvoří hlavní součást cyanobakteriálních vzplývavých koberců (“mats”). 31 cyanobakteriálních populací bylo možno izolovatl do klonálních kultur a tak mohla být provedena analýza jejich sekvencí 16S rRNA genu. Oddělené klastry sekvencí s 13 podklastry byly ověřeny také fylogenetickým studiem morfologie a byla prokázána dobrá shoda. Nalezli a popsali jsme 9 nových druhů a jeden nový rod (rod Phormidesmis). Dva další druhy, popsané pouze na základě morfologických rozlišností, které nebylo možno vyizolovat, byly k práci připojeny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174555