Počet záznamů: 1

A game with many players: Control of gdh transcription in Corynebacterium glutamicum

 1. 1.
  0328170 - MBU-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hänssler, E. - Müller, T. - Palumbo, K. - Pátek, Miroslav - Brocker, M. - Krämer, R. - Burkovski, A.
  A game with many players: Control of gdh transcription in Corynebacterium glutamicum.
  [A game with many players: Control of gdh transcription in Corynebacterium glutamicum.]
  Journal of Biotechnology. Roč. 142, č. 2 (2009), s. 114-122 ISSN 0168-1656
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: glutamate dehydrogenase * nitrogen control * nitrogen regulation
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.881, rok: 2009

  Regulation of the gdh gene coding for glutamate dehydrogenase in C. glutamicum was investigated. We showed that the gdh transcription is highly variable depending on environmental conditions. The gdh gene transcription is controlled by nitrogen control protein AmtR in C. glutamicum

  Byla studována regulace genu gdh kódujícího glutamátdehydrogenasu u C. glutamicum. Prokázali jsme, že transkripce genu gdh je silně proměnlivá v závislosti na podmínkách prostředí. Transkripce genu gdh je řízena regulačním proteinem AmtR, který u C. glutamicum řídí metabolismus dusíku
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174550