Počet záznamů: 1

Vliv koroze pod napětím na bezpečnost provozu plynovodu - 1. část

 1. 1.
  0328163 - UTAM-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Gajdoš, Lubomír - Šperl, Martin
  Vliv koroze pod napětím na bezpečnost provozu plynovodu - 1. část.
  [Influence of SCC on Gas Pipeline Safety - Part One.]
  Plyn : odborný měsíčník pro plynárenství. Roč. 89, 7-8 (2009), s. 161-165 ISSN 0032-1761
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FT-TA5/076
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: stress corrosion cracking * fracture toughness * pipeline
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Článek se zabývá srovnáním lomové houževnatosti únavových trhlin a trhlin korozně-napěťového charakteru. Výsledky ukazují na výrazné snížení lomové houževnatosti zjištěné na vzorcích s vygenerovanými korozně-napěťovými trhlinami.

  The research conducted by ITAM scientists has indicated that the type of the crack is also important for determining fracture toughness. If the crack is due to stress corrosion, the material´s resistance to fracture is much weaker than in tha case of fatigue cracks.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174544