Počet záznamů: 1

On the origin of the differences in the Cu K-edge XANES of isostructural and isoelectronic compounds

 1. 1.
  0328130 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šipr, Ondřej - Rocca, F. - Fornasini, P.
  On the origin of the differences in the Cu K-edge XANES of isostructural and isoelectronic compounds.
  [K původu rozdílu v XANES spektrech izostrukturních a izoelektronových látek na Cu K hraně.]
  Journal of Physics-Condensed Matter. Roč. 21, č. 25 (2009), 255401/1-255401/9 ISSN 0953-8984
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100514
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: spectroscopy * structure * scattering
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.964, rok: 2009

  Apparent chemical and structural similarity of two compounds (in our case, 3R CuScO2 and 3R CuLaO2) does not necessarily imply that their XANES spectra will be very similar. This effect can be traces back to differences in scattering amplitudes.

  Chemická a strukturní příbuznost dvou látek (v našem případě 3R CuScO2 and 3R CuLaO2 ) ještě nemusí znamenat, že jejich spektra XANES si budou velmi podobná. Tento jev souvisí s rozdílnými rozptylovými amplitudami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174521