Počet záznamů: 1

Polyaniline stabilized highly dispersed Pt nanoparticles: Preparation, characterization and catalytic properties

 1. 1.
  0328092 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Drelinkiewicz, A. - Zieba, A. - Sobczak, J. W. - Bonarowska, M. - Karpinski, Z. - Waksmundzka-Góra, A. - Stejskal, Jaroslav
  Polyaniline stabilized highly dispersed Pt nanoparticles: Preparation, characterization and catalytic properties.
  [Vysoce dispergované Pt nanočástice stabilizované polyanilinem: Příprava, charakterizace a katalytické vlastnosti.]
  Reactive and Functional Polymers. Roč. 69, č. 8 (2009), s. 630-642 ISSN 1381-5148
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyaniline * platinum * hydrogenation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.461, rok: 2009

  Platinum-polyaniline (2%Pt/PANI) composites are prepared using three precursor solutions of H2PtCl6 differing in the pH and thus in the type of dominating chloro-aqua or chloro-hydroxo complexes of Pt(IV). Various characterization techniques (X-ray diffraction, FTIR and X-ray photoelectron spectroscopy, and electron microscopy: TEM, HRTEM) were employed in order to elucidate the role of platinum precursor composition in the state of Pt-species formed in the composites. In all three as-received Pt/PANI composites, platinum in two valence states Pt(IV) and Pt(II) was observed thus showing redox reaction under preparation of composites.

  Kompozity platina (2 %)–polyanilin byly připraveny s použitím tří roztoků kyseliny hexachloroplatičité při různém pH a tedy i při různém typu dominujících aqua-komplexů platiny. Různé charakterizační techniky (rentgenová difrakce, infračervená spektroskopie, rentgenová fotoelektronová spektroskopie a mikroskopické techniky) byly použity k objasnění role složení platinového prekurzoru na stav platinových částic vytvářených v kompozitech. Ve všech třech studovaných případech, platina byla pozorována ve dvou oxidačních stavech Pt(IV) a Pt(II), ilustrující redox reakce při přípravě kompozitů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005414