Počet záznamů: 1

Cyclodextrin glucanotransferase production by cell biocatalysts of alkaliphilic bacilli

 1. 1.
  0328089 - UEK-B 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Atanasova, N. - Kitayska, T. - Yankov, D. - Šafaříková, Miroslava - Tonkova, A.
  Cyclodextrin glucanotransferase production by cell biocatalysts of alkaliphilic bacilli.
  [Produkce cyklodextrin glukanotransferasy buňkami alkalifilních bacilů.]
  Biochemical Engineering Journal. Roč. 46, - (2009), s. 278-285 ISSN 1369-703X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: alkaliphilic bacilli * immobilization
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 2.193, rok: 2009

  Cells of Bacillus pseudalcaliphilus 20RF and Bacillus pseudalcaliphilus 8SB isolated from Bulgarian habitats, producers of cyclodextrin glucanotransferase (CGTase, EC 2.4.1.19), were immobilized by three different techniques: on two types of polysulphone membranes; entrapped in agar-gel beads containing magnetite and by nano-particles of silanized magnetite covalently bound on the cell surface. The biocatalysts obtained demonstrated the opportunity for a significantly enhanced CGTase production compared to free cells for a long period of time (10 days semicontinuous cultivation) without impact on their mechanical stability. The cell membrane-biocatalysts exhibited the highest enzyme aktivity. Membrane biocatalysts were applied for a direct cyclodextrin production. The results obtained demonstrated the possibility of starch conversion into cyclodextrins by immobilized cells.

  Buňky Bacillus pseudalcaliphilus 20RF a Bacillus pseudalcaliphilus 8SB isolované z bulharských lokalit, producenti cyklodextrin glukanotransferasy (CGTasa, EC 2.4.1.19), byly imobilizovány třemi technikami: na dva typy polysulfonových membrán; zabudovány do agarových kuliček obsahujících magnetit a kovalentním navázáním nanočástic silanizovaného magnetitu na buněčný povrch. Takto získané biokatalyzátory vykazovaly zvýšenou produkci CGTasy ve srovnání s volnými buňkami po dlouhou dobu (10 dnů semikontinuální kultivace) bez ovlivnění mechanické stability. Nejvyšší aktivitu vykazovaly buňky navázané na membrány; tento biokatalyzátor byl použit pro produkci cyklodextrinů. Dosažené výsledky dokumentují možnost konverze škrobu na cyklodextriny imobilizovanými buňkami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174487