Počet záznamů: 1

Invert sugar formation with Saccharomyces cerevisiae cells encapsulated in magnetically responsive alginate microparticles

 1. 1.
  0328085 - UEK-B 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šafařík, Ivo - Maděrová, Zdeňka - Šafaříková, Miroslava
  Invert sugar formation with Saccharomyces cerevisiae cells encapsulated in magnetically responsive alginate microparticles.
  [Tvorba invertního cukru buňkami Saccharomyces cerevisiae zabudovanými v magnetických alginátových mikročásticích.]
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Roč. 321, - (2009), s. 1478-1481 ISSN 0304-8853
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/094; GA MŠk(CZ) OC 157
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: magnetic alginate microbeads * Saccharomyces cerevisiae * invertase
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.204, rok: 2009

  Invert sugar is a very important food component. We have prepared magnetically responsive alginate microbeads containing entrapped Saccharomyces cerevisiae cells and magnetite microparticles which can be easily separated in an appropriate magnetic separator. The microbeads (typical diameter between 50 and 100 µm) were prepared using the emulsification process. The prepared microbeads enabled efficient sucrose conversion. The biocatalyst was stable for at least one month and the microbeads could be used at least six times.

  Invertní cukr je důležitá potravinářská surovina. Byly připraveny magnetické alginátové mikročástice obsahující zabudované buňky Saccharomyces cerevisiae a magnetit které mohou být snadno separovány pomocí magnetického separátoru. Mikročástice (typický průměr 50 - 100 µm) byly připraveny emulsifikačním procesem. Připravené mikročástice umožnily účinnou konverzi sacharosy. Biokatalyzátor byl stabilní minimálně jeden měsíc a mikročástice mohly být použity nejméně 6-krát.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174485