Počet záznamů: 1

Distribution of egg strands of perch (.i.Perca fluviatilis./i. L.) with respect to depth and spawning substrate

 1. 1.
  0328068 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Čech, Martin - Peterka, Jiří - Říha, Milan - Jůza, Tomáš - Kubečka, Jan
  Distribution of egg strands of perch (Perca fluviatilis L.) with respect to depth and spawning substrate.
  [Rozmístění jikerných pásů okouna říčního (Perca fluviatilis L.) s ohledem na hloubku a třecí substrát.]
  Hydrobiologia. Roč. 630, č. 1 (2009), s. 105-114 ISSN 0018-8158
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/06/1371; GA ČR(CZ) GP206/09/P266; GA AV ČR(CZ) 1QS600170504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: Perca fluviatilis * SCUBA diving * spawning substrate * egg strands * Chabařovice Lake
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.754, rok: 2009

  The distribution of egg strands of perch was studied in relation to water depth and spawning substrate in year 2007 in Chabařovice Lake, Czech Republic, using SCUBA divers. The egg strands were significantly deeper in early May compared to late April. Perch used seven different spawning substrates of which the most important were Potamogeton crispus, Artemisia sp. and Phragmites communis. However, while living submerged vegetation, although more abundant, was generally avoided, dead submerged vegetation was strongly preferred. It appears that dead vegetation is an ideal spawning substrate for perch since placement of the egg strands over those hard, complex three-dimensional structures ensures that the eggs remain well oxygenated 24 hours a day. Factors with significant influence on the distribution of egg strands were as follows (in order of decreasing influence): depth of deposition, type of spawning substrate, date of spawning, and temperature at the depth of deposition.

  Rozmístění jikerných pásů okouna říčního bylo studováno v závislosti na hloubce vody a třecím substrátu v roce 2007 v jezeře Chabařovice, Česká republika, s využitím SCUBA potápěčů. Pásy byly odloženy výrazně hlouběji začátkem května než koncem dubna. Okouni využívali sedm různých třecích substrátů, z nichž byly nejdůležitější Potamogeton crispus, Artemisia sp. a Phragmites communis. Zatímco živé, ponořené vegetaci, ačkoli byla početnější, se okouni vyhýbali, mrtvou vegetaci silně preferovali. Zdá se, že mrtvá vegetace je pro okouna ideálním třecím substrátem, neboť uložení jikerných pásů přes tyto tvrdé, prostorově komplexní struktury zajišťuje, že jikry zůstanou dobře okysličeny po celých 24 hodin denního cyklu. Faktory významně ovlivňující rozmístění jikerných pásů okouna jsou následující (v pořadí sestupného významu): hloubka odložení, typ třecího substrátu, datum výtěru, teplota v hloubce odložení jiker.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174473