Počet záznamů: 1

Synchronous plasma membrane electrochemical potential oscillations during yeast colony development and aging

 1. 1.
  0328061 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Palková, Z. - Váchová, Libuše - Gášková, D. - Kučerová, Helena
  Synchronous plasma membrane electrochemical potential oscillations during yeast colony development and aging.
  [Synchronní oscilace elektrochemického potenciálu na plasmatické membráně během vývoje kvasinkových kolonií a jejich stárnutí.]
  Molecular Membrane Biology. Roč. 26, č. 4 (2009), s. 228-235 ISSN 0968-7688
  Grant CEP: GA ČR GA204/05/0294; GA ČR GA204/08/0718; GA MŠk(CZ) LC531
  Grant ostatní:US(US) Howard Hughes Medical Institute International Research Award (#55005623)
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: yeast colony population * transmembrane potential oscillations * cell energetics
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.777, rok: 2009

  The membrane potential oscillated at frequencies between those for circadian to infradian rhythms during Saccharomyces cerevisiae colony aging and transiently decreased at timepoints previously linked with yeast metabolism rebuilding. Despite extensive decreases in the ATP concentration and in H+-ATPase Pma1p amount and activity during nutrient limited growth and colony aging, the transmembrane electrochemical potential is maintained above a level critical for population survival

  Frekvence oscilací membránového potenciálu buněk se ve stárnoucí kolonii Saccharomyces cerevisiae pohybuje mezi rytmem circadianním a infradiánním. Hodnota potenciálu přechodně klesne v okamžicích přestavby buněčného metabolismu. Ač během růstu kolonie při limitaci živinami a při jejím stárnutí poklesne výrazně jak koncentrace ATP i množství a aktivita Pma1p, transmembránový potenciál je stále udržován nad hodnotou kritickou pro přežití populace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174467