Počet záznamů: 1

Archaeology and written sources on eight- to tenth-century Bohemia

 1. 1.
  0328054 - ARU-G 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Profantová, Naďa
  Archaeology and written sources on eight- to tenth-century Bohemia.
  [Archeologie a písemné prameny v Čechách 8.- 10. stol.]
  Early Medieval Europe. Roč. 17, č. 3 (2009), s. 286-310 ISSN 0963-9462.
  [International Congress on Medieval Studies /41./. Kalamazoo, 02.05.2006-07.05.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Early medieval archaeology * Bohemia and Moravia * written sources * beginning of christianity
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  The article examines the contribution of archaeology to our understanding of the history of Bohemia in the early Middle Ages (problem of beginning of christianity, relation between Bohemians and Magyars).

  Článek se zabývá konfrontací a syntézou archeologických a torzovitých písemných pramenů pro 9. a 10. století v Čechách. Ukazuje pozitivní výsledky tohoto procesu na příkladě počátku křesťanství či vztahu Čechů a starých Maďarů v 1. pol. 10. století.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174462