Počet záznamů: 1

Architecture of developing multicellular yeast colony: spatio-temporal expression of Ato1p ammonium exporter

 1. 1.
  0328053 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Váchová, Libuše - Chernyavskiy, Oleksandr - Strachotová, Dita - Bianchini, P. - Burdíková, Zuzana - Ferčíková, I. - Kubínová, Lucie - Palková, Z.
  Architecture of developing multicellular yeast colony: spatio-temporal expression of Ato1p ammonium exporter.
  [Architektura vyvíjející se mnohobuněčné kolonie: Časoprostorová exprese exportéru amonných iontů Ato1p.]
  Environmental Microbiology. Roč. 11, č. 7 (2009), s. 1866-1877 ISSN 1462-2912
  Grant CEP: GA ČR GA204/08/0718; GA AV ČR IAA500200506; GA MŠk(CZ) LC06063
  Grant ostatní:US(US) Howard Hughes Medical Institute International Research
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: cells * s. cerevisiae * cassettes
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 4.909, rok: 2009

  New approach by two-photon excitation confocal microscopy to the whole yeast microcolony analysis allows the study of individual cells directly in situ. It revealed that 1) the S. cerevisiae colonies are covered with a thin protective skin-like surface cell layer and 2) Ato1p appears synchronously in cells, which do not originate from the same ancestor, but occupy specific position within the colony

  Nová metoda konfokální mikroskopie s excitací 2 fotony umožňuje studium individuálních buněk přímo in situ v mikrokolonii. Přinesla poznání, že 1) kolonie S. cerevisiae jsou na povrchu chráněny vrstvou buněk tvořící jakousi “kůži” a 2) Ato1p se objevuje synchronně v buňkách, které nepocházejí ze stejného bezprostředního předka, ale zaujímají specifickou polohu v kolonii
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174461