Počet záznamů: 1

Biomedical Informatics Research for Individualized Life - Long Shared Healthcare

 1. 1.
  0328044 - UIVT-O 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Zvárová, Jana - Hanzlíček, Petr - Nagy, Miroslav - Přečková, Petra - Zvára, K. - Seidl, L. - Bureš, V. - Šubrt, D. - Dostálová, T. - Seydlová, M.
  Biomedical Informatics Research for Individualized Life - Long Shared Healthcare.
  [Výzkum v biomedicínské informatice pro individualizovanou celoživotní sdílenou zdravotnickou péči.]
  Biocybernetics and Biomedical Engineering. Roč. 29, č. 2 (2009), s. 31-41 ISSN 0208-5216
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET200300413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: electronic health record * semantic interoperability * dentistry * cardiology
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  We developed a multimedia electronic health record MUDR and introduced it to the field of cardiology and dental medicine.

  Článek popisuje multimediální elektronický zdravotní záznam MUDR a jeho zavedení do aplikací v kardiologii a zubním lékařství.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174453